Zoek Bedrijf
Image default
Grote bedrijven

Perfecte rondloopnauwkeurigheid met REGO-FIX

Wat is rondloopnauwkeurigheid?

Ben je werkzaam in de techniek en werk je vaak met specifieke gereedschap en tools, dan zijn rondloop en rondloopnauwkeurigheid wellicht geen onbekende termen. Toch leggen we even goed uit wat het is.

Met rondloop bedoelen we de slingering van een draaiende gereedschap ten opzicht van het rotatiecentrum, dus de kern. Hoe meer slingering er is, hoe groter de afwijking of fout in de cirkel die de gereedschap per omwenteling omschrijft. Om het even in cijfers uit te leggen. Iedere tand van een 16mm diameter frees hoort in een cirkel van precies 8mm radius te draaien bij iedere omwenteling. Feitelijk wijken de tanden hier vaak heel ietsjes vanaf.

In sommige processen is het ontzettend belangrijk dat de afwijking binnen bepaalde marges blijft. Denk bijvoorbeeld aan freesprocessen. Deze afwijkingen kunnen het gevolg zijn van het slijpen van gereedschap of afwijkingen binnen een freesmachine. Deze zogenoemde rondloopfouten kunnen van grote invloed zijn op maatvastheid en kwaliteit van het product.

Rondloop en standtijd in de praktijk

Het effect van rondloop op standtijd is heel groot. Zo kun je door de afwijking te minderen van 1,5 µm naar 0,2 µm, ervoor zorgen dat de levensduur van de boor met 300% wordt verlengd. Wat je wil is dat er altijd voorkomen wordt dat er speling ontstaat en bij REGO-FIX hebben we precies de juiste tools in handen om dat te bewerkstelligen voor onze klanten.

Bepaalde bewerkingen zijn extra gevoelig voor rondloop

Wanneer het gaat om frezen met kleine spaandiktes – zowel radiaal als axiaal – kunnen rondloopfouten problemen opleveren. We zien dit in de praktijk terug bij microfrezen of nafrezen van complexe vormen zoals turbinebladen en schoepen. Een ander factor is excentriciteit, deze neemt namelijk toe naarmate iets verder uitsteekt. Bij hoge excentriciteit bestaat het risico dat de rondloopafwijking groter wordt en is het mogelijk dat één tand meer belasting krijgt en dus sneller slijt.

Precisiewerk en rondloopnauwkeurigheid bij REGO-FIX

Rondloop nauwkeurigheid is niet alleen belangrijk voor kwaliteit en levensduur van gereedschap, maar ook voor het materiaal waar je mee werkt. Wil je een eindproduct leveren met gaten of sneden, dan wil je minimale afwijking en vibratie. Gebruik je snijgereedschap bij volharde metalen, dan wil je het liefst werken met een gewenste nauwkeurigheid van binnen 0,02 mm.

Kies voor gereedschapshouders van REGO-FIX voor minimale uitval

Bij REGO-FIX hebben we veel ervaring in hoe we uitloop van het gereedschap kunnen minimaliseren maar tegelijkertijd de productiviteit kunnen verhogen. Daarom zijn onze gereedschapshouders ontworpen om te voldoen aan de de meest hoge eisen van marktleiders. Hierbij maken we onderscheid in vier productgroepen, namelijk:

Voor meer informatie over onze producten en gereedschapshouders, ga naar onze website en plan een afspraak met één van onze adviseurs via  tel. +31 344 603 410.