Zoek Bedrijf
Image default
Bouw en onderhoud

Wat zijn trillingen en hoe meet je die?

Wist je dat het blijven controleren van trillingen heel belangrijk is? Deze metingen voorkomen namelijk eventuele schade. Maar wat is een trilling? En welke trillingsmeters of -sensoren zijn er dan?  

Wat is een trilling? 

Een trilling is een herhalende beweging. De frequentie is het aantal trillingen binnen een seconde, de eenheid hiervan is Hertz. Tijdens de trillingen kan er een grote uitwijking zijn, de grootste uitwijking wordt de amplitude genoemd. 

Trillingsmeting vroeger 

Wat bepaald of iets een trilling is en hoe herken je die? Vroeger moest je veel doen voor het meten van trillingen. Hiervoor moest je grote haspels in- en uitladen, computers in een bus hebben staan en ook nog grote batterijen mee hebben. Tegenwoordig is het allemaal een stuk eenvoudiger. Nu heb je een batterij, trillingsmeter en eventueel andere accessoires nodig.  

Drie belangrijke waardes 

Om te voorkomen dat je gevaar oploopt bij een machine door te veel trillingen is het handig om drie waardes op te meten. Deze drie waardes zijn: verplaatsing, snelheid en versnelling. Door middel van professionele sensoren kun je deze waardes meten. Door het meten met trillingssensoren kun je de oorzaak van een machine trilling detecteren. Ook is het mogelijk om via deze werkwijze mogelijke gebreken vroegtijdig te ontdekken, dit noem je predictief onderhoud. 

Verplaatsingssensoren 

Je hebt verschillende type trillingssensoren om de juiste data te verkrijgen. Als eerste heb je de verplaatsingssensoren. Deze worden gebruikt voor het meten van as-bewegingen en inwendige spelingen bij lagers. Het wordt voornamelijk ingezet bij het meten van lage frequenties of lage amplitudes, zoals het vaak bij machines met glijlagers voorkomt. 

Velocity sensoren 

Dan heb je de velocity sensoren. Deze worden gebruikt voor lage tot middelhoge frequentiemetingen. Ze zijn geschikt voor het controleren van vibraties en het uitbalanceren van ronddraaiende machines. Het type sensor heeft een lage gevoeligheid voor trillingen met een hoge frequentie. Hij is minder vatbaar voor overbelasting. 

Accelerometers 

Dan de laatste en de meest gebruikte sensoren voor trillingsmetingen, de accelerometers. Deze sensoren meten van lage tot hoge frequenties en zijn beschikbaar in veel varianten, zodat het in elke applicatie gebruikt kan worden.